Nižje izobraženi odrasli, ki v šolski dobi niso prejeli ustrezne podpore, da bi lahko v celoti razvili svoje veščine in kompetence, se morda ne udeležujejo radi izobraževanja odraslih. Tako so izpostavljeni večjemu  tveganju za brezposelnost in socialno izključenost.

Organizacije za izobraževanje odraslih v svoje izobraževalne programe vključujejo tudi odrasle z učnimi težavami in pri tem potrebujejo podporo, da se bodo lahko učinkovito odzivale na njihove specifične potrebe in posebnosti, izboljšale njihovo udeležbo ter aktivno sodelovanje in jim pomagale pri nadgrajevanju kompetenc.

Pri tem jih bodo podpirali naslednji rezultati projekta:

- celovit pristop za ocenjevanje učinkovitosti izobraževanja odraslih pri udeležencih z učnimi težavami;

- orodje za ocenjevanje učinkovitosti ponudbe izobraževalcev odraslih pri udeležencih z učnimi težavami;

- priporočila za učinkovito izobraževalno delo z odraslimi z učnimi težavami.

- ustvarili mrežo uporabnikov, ki jih zanima izboljšanje učinkovitosti ponudnikov izobraževanja odraslih za osebe z učnimi težavami.                      

Pričakujemo, da bo projekt SpLenDEd vplival na učinkovitost vseživljenjskega učenja za udeležence z učnimi težavami in vzpodbudo za organizacijske in inovativne spremembe v nacionalnih sistemih izobraževanja odraslih v Evropi.


Številka projekta: 2020-1-SI01-KA204-075962                                               Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.