SPLENDED - 
GEMENSAM RAM FÖR STÖD FÖR VuxENUTBILDNING
ENGAGEMENT FÖR LÄRARE MED SÄRSKILDA INLÄRNINGSSVårigheter

VÄLKOMMEN TILL DET SPLENDED PROJEKTET!

Här hittar du verktyg och riktlinjer för att bedöma effektiviteten hos leverantörsprogram för vuxenutbildning för elever med speciella inlärningssvårigheter, samt en samling goda metoder för att förbättra inlärningsutbudet och inkludering för denna målgrupp.

BEDÖMA HUR EFFEKTIVT DITT UTBILDNINGSUTBUD ÄR NÄR DET GÄLLER ELEVER MED SÄRSKILDA INLÄRNINGSSVÅRIGHETER

Testa vårt nya verktyg för självbedömning: https://www.splendedapp.eu/#!/swe/.


Projektnummer: 2020-1-SI01-KA204-075962.
Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation återspeglar endast författarens åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den. 

Detta arbete är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 4.0 Internationell licens

Skapa en webbplats eller nätbutik med Mozello.

Snabbt, enkelt, utan programmering

Rapportera missbruk Läs mer