SPLENDED - 
SKUPNO OGRODJE ZA PONUDNIKE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH, 
KI BO NUDILO PODPORO PRI VKLJUČEVANJU ODRASLIH UDELEŽENCEV 
Z UČNIMI TEŽAVAMI V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Dobrodošli v projektu SPLENDED!

Tukaj boste našli orodja in smernice za ocenjevanje učinkovitosti programov ponudnikov izobraževanja odraslih za udeležence z učnimi težavami in zbirko primerov dobre prakse o izboljšanju izobraževalne ponudbe in vključevanju te ciljne skupine.

OCENITE UČINKOVITOST SVOJE IZOBRAŽEVALNE PONUDBE ZA UDELEŽENCE S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI

Preizkusite Ocenjevalnik SpLenDEd: https://www.splendedapp.eu/#!/slv/.

POSTANITE DEL MREŽE PODPORNIKOV SPLENDED

Objavite svoj načrt za izboljšanje kakovosti v Repozitoriju SpLenDEd: https://splendedrep.eu/.

Številka projekta: 2020-1-SI01-KA204-075962                                               Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

To delo je licencirano pod licenco Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more