V timu SPLENDED so:
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza (Slovenija)            

Andragoški zavod Maribor je sodobno izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče za izobraževanje odraslih. Zavedamo se hitrega gospodarskega razvoja, dinamičnih sprememb na trgu dela in vse ostrejše konkurence. Pomembno vlogo pri uspešnejšem soočanju s temi izzivi ima tudi naš zavod – z razvijanjem kompetenc posameznikov, dvigovanju pismenosti in integraciji posameznikov v slovensko družbo. Naša ponudba programov je zelo raznolika in bogata, namenjena tako mlajšim odraslim kot tudi starejšim, brezposelnim in zaposlenim osebam, tujcem, posameznikom ali podjetjem oziroma zaključenim skupinam. Poleg formalnih in neformalnih programov ponujamo vrsto podpornih dejavnosti, od Središča za samostojno učenje do informativno-svetovalne dejavnosti (ISIO).  

Zavod za izobraževanje odraslih (Švedska)           


Grška  asociacija za promocijo raziskovanja in razvoja PROMEA (Grčija)

PROMEA razvija, izvaja in vodi programe financirane s strani EU, o raziskavah na področju izobraževanja, teritorialnem sodelovanju in inovacijah na področju raziskovanja. Ustanovili so jo raziskovalci in znanstveniki s skupno vizijo o javnih vsebinah i.s. leta 2006 v Atenah, Grčija. Prizadevajo si za promocijo inovativnih raziskav in razvojnih metodologij, podpirajo kapital znanja po Evropi in obravnavajo družbene izzive v odnosu do prekvalifikacij delovne sile, vključenosti, izboljšanja kvalitete v izobraževanju, podpirajo spremembe politike v evropski administraciji, promovirajo inovacije v IKT, učinkovito rabo virov in krožno gospodarstvo ter okolje.

Pučko otvoreno učilište Čakovec (Hrvaška)

Pučko otvoreno učilište Čakovec (POU) je bilo ustanovljeno leta 1960. To je javna institucija za izobraževanje odraslih in ena izmed vodilnih v Republiki Hrvaški. Je tudi članica Hrvaškega združenja za izobraževanje odraslih s sedežem v Zagrebu. Kot center vseživljenjskega učenja se ves čas razvijajo v smeri zadovoljevanja zahtev današnje družbe ter pri tem ostajajo aktivno naravnani in odprti za vse spremembe ter socialne in ekonomske vplive, ki narekujejo sestavo njihovega programa in razvoja. Odprti so za vse, ki potrebujejo in si želijo novega znanja in veščin. Pri tem jim pomagajo številni strokovnjaki, ki udeležencem zagotavljajo najboljše možno izobraževanje. So tudi andragoška institucija za vseživljenjsko učenje in omogočajo znanje in veščine za vse tiste, ki želijo nadaljevati svoje izobraževanje. Ponujajo srednješolske programe, različne vrste strokovnega usposabljanja, tečaje za kmete, računalniške tečaje, jezikovne tečaje ter sodelujejo v različnih programih financiranih s strani Evropske unije. POU sledi sodobnim trendom ter potrebam trga dela ter organizira izobraževalne programe za zadostitev teh potreb. 

Ljudska univerza okrožja Cham (Nemčija)

Ljudska univerza okrožja Cham (Nemčija) je nedržavna in neprofitna institucija, ki ponuja izobraževalne storitve za odraslo populacijo na območju Chama in tudi širše. Poslanstvo organizacije je zagotoviti pravico do izobraževanja, dostop do storitev vseživljenjskega učenja in oborožitev ljudi z znanjem in veščinami, ki jim pomagajo do aktivnega udejstvovanja v družbi. Da bi to dosegli, ponujajo širok nabor storitev strokovnih (IKT, računovodstvo, marketing) in nestrokovnih predmetov (zdrav način življenja, šport, kultura). 


Številka projekta: 2020-1-SI01-KA204-075962                                               Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more