SPLENDED - 
ZAJEDNIČKI OKVIR ZA PRUŽATELJE OBRAZOVANJA ODRASLIH 
ZA POTICANJE UKLJUČENOSTI UČENIKA SA SPECIFIČNIM TEŠKOĆAMA UČENJA

DOBRODOŠLI NA SPLENDED PROJEKT!

Ovdje ćete pronaći alate i upute da ocijenite učinkovitost programa koje pružaju ustanove za obrazovanje odraslih za učenike sa poteškoćama u učenju, ali i zbirku primjera dobre prakse u svrhu poboljšanja pružanja obrazovnih usluga te inkluzije ciljane skupine.

PROCIJENITE UČINKOVITOST SVOJIH OBRAZOVNIH PONUDA ZA POLAZNIKE SA SPECIFIČNIM TEŠKOĆAMA UČENJA  

Isprobajte naš novi alat za samoprocjenu: https://www.splendedapp.eu/#!/hrv/Broj projekta: 2020-1-SI01-KA204-075962
Ovaj projekt financiran od strane Europske komisije. Ova zbirka odražava poglede samo jednog autora, te komisija ne odgovara za bilo koju svrhu u koju bi se mogle koristiti informacije sadržane u zbirci. 

Ovaj rad je licenciran od strane Zajedničkog Kreativnog Udruženja (Creative Commons Attributions) Nekomercijalno-dijeljenje 4.0 Internacionalna Licenca.

Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more